За поредна година ИАОС се включи в Европейската седмица на мобилността и деня без автомобилен транспорт като извърши сравнителни измервания на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция в централната част на гр. София на пл. „Николай Гяуров”.

Измерените стойности в деня с автомобилен транспорт – 16.09.2013 г. и в деня без автомобилен транспорт – 22.09.2013 г. показаха следните резултати: – Фини прахови частици – измерените концентрации са под допустимата норма, но в деня без автомобилен транспорт те са до 3.37 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 16.09.2013г. – Серен диоксид – измерените концентрации са под допустимата норма, но в деня без автомобилен транспорт са до 6 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 16.09.2013г. – Въглероден оксид – измерените концентрации са под допустимата норма, но в деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 1.5 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 16.09.2013г. – Азотен диоксид – измерените концентрации са под допустимата норма, но в деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 1.7 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 16.09.2013г. – Озон – измерените концентрации са под допустимата норма, но в деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 1.3 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 16.09.2013г. – Метан – в деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 1.4 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 16.09.2013г. – Неметанови въглеводороди – в деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 1.4 пъти по-високи от концентрациите, измерени на 16.09.2013г. Важно е да знаем, че замърсяването на атмосферния въздух с отработени газове на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) в индустриално развитите страни е на едно от първите места през последните години.

Първите мащабни замърсявания на атмосферния въздух от автомобилни газове са отбелязани още през 1943г. в района на Лос Анжелис. През 1948г. този процес се изостря до степен, която налага провеждането на мащабна научноизследователска програма, която изследва източниците на замърсяване и търси отговор на въпроса, защо при примерна еднаква интензивност на автомобилното движение характерът на замърсяването в Лос Анжелис се различава значително от това в Лондон и други големи градове. В резултат на изследванията е установено, че при интензивно облъчване със слънчева светлина въглеводородите изхвърляни от ДВГ, реагират с азотните оксиди, при което се образуват фотохимични оксиданти и озон, които са предпоставка за образуването на фотохимичен смог. Смогът е актуален проблем за най-големите градове на света с изключително вредно въздействие. Замърсяването на атмосферния въздух с отработени газове, озонът, окисите на азота, въглеродният окис и двуокис и серният двуокис създават рискове за човешкото здраве. Те са опасни за децата, възрастните хора и тези със сърдечни или дихателни заболявания (емфизема, бронхит, астма и др.), могат да причинят задъхване, възпаление на дихателните пътища, кашлица и различни инфекции поради отслабнала имунна система. Съществен проблем за околната среда е и парниковият ефект – процес на постоянно повишаване на средната температура на земната атмосфера предизвикан от повишаването на концентрацията на въглеродния диоксид. Осведомеността на обществеността и политиците относно състоянието на атмосферния въздух е от особено значение за предприемането на мерки с цел намаляване на замърсяването от източници като: жилища, търговия, промишленост и транспорт. Наличието на достатъчна и подходяща информация е фактор при избора на начин на живот и транспорт в рамките на града, който всеки гражданин прави. Този избор е нашият личен принос за подобряване състоянието на въздуха и околната среда в големите градове.Всяка година в Европа се провежда Европейската седмица на мобилността и ден без автомобилен транспорт. Тази традиционна кампания обръща внимание върху устойчивите форми на транспорт в градовете и нейните цели са свързани с формирането на екологично мислене сред европейските граждани чрез по-висока осведоменост и насърчаването им към здравословен начин на живот.

Идеята за провеждането на ден без автомобили идва от Франция и е осъществена за първи път през 1998 г. В рамките на инициативата централните зони в много европейски градове се затварят за автомобилно движение. Акцентът в този ден е върху въздействието на транспорта и всекидневният ни избор върху качеството на въздуха, който дишаме и нашето здраве. Цели се повишаване на осведомеността за негативните страни на автомобилния транспорт в градски условия и популяризирането на алтернативните възможности за транспорт. Денят без автомобили демонстрира идеята, че животът без автомобили е не само възможен, но и приятен, здравословен, намалява шума и вредните емисии на газове във въздуха, подобрява качеството на живота в големите градове. Мотото на тазгодишната седмица на мобилността бе „Чист въздух – ти си на ход!“.Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: