2013
11.08

eea_grants_jpg_4642_1Сдружение Велоеволюция стартира работа по проект „Национална велосипедна мрежа” по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП – 2014 г. Основна цел на проекта е създаването на национална мрежа от велосипедни организации в от различни градове в страната. Срокът за реализирането на този проект е в рамките на 14 месеца.

Проектът „Национална велосипедна мрежа” ще реализира създаването на мрежа от ангажирани велосипедни организации в градове в страната и изграждането на мотивирани групи за работа по решаването на проблеми от местно и национално значение за развитието на велосипедния транспорт. Проектът ще стартира с провеждането на редица срещи на местно ниво с екипа на сдружение Велоеволюция, като един от най-ефективните методи за комуникиране и създаване на подобна мащабна идея.

За да има ефективна комуникация между отделните организации, които ще се включат в Националната велосипедна мрежа, ще се изгради комплекс от онлайн инструменти за комуникиране и споделяне на информация, които ще са в услуга на организациите.

Заедно с партньорите ни от велоклуб „Устрем” ще разработим методология за безопасно придвижване с велосипед в градска среда, както и ще разпишем ръководство за нейното прилагане. Предоставянето на тази методология на сдруженията, част от националната мрежа ще бъде голяма крачка, която ще помогне тези организации по-ефективно да комуникират с граждани и доброволци по въпросите на безопасното градско велосипедиране.

В средата на лятото ще бъде проведена национална среща – сбор на всички организации, заявили желание да бъдат част от Националната велосипедна мрежа. Там организациите ще имат възможност да се запознаят, да обменят опит, да се комуникира и развие необходимостта от мрежа между велосипедните организации с възможност за реакции на национално ниво. Ще се проведат и обучения за прилагане на методологията за безопасно градско велосипедиране.

Актуална информация за развитието на проект „Национална велосипедна мрежа” ще може поетапно да бъде намирана на сайта на сдружение Велоеволюция – projects.velobg.org

*„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Велоеволюция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 1. Здравейте, Ние не сме НПО все още , но сме съмишленици, обединени от идеята да стартира първата велоалея в Сливен. Изготвихме идеен проект за веломрежа, който е приет от Общината. Сега ни е нужен технически. Дано се случат нещата! Утре 15.11 имаме дреща в Младежки дом, а после планираме със зам. кмета по проектите. Обединили сме се с велоклубове, колоездачни клубове, велосипедисти-любители и екологични НПО. Можем ли да се включем в този проект?
  Става въпрос за гр. Сливен.https://www.facebook.com/groups/1415738545327050/

  • Здравейте, радваме се че проявявате интерес. Може ли да ни оставите Ваши координати, за да разкажа повече за това как ще се развива проекта?
   Поздрави,
   Михаела
   (mihaela@velobg.org)

 2. Браво — подкрепям идеята — така ще станем по силни !

Твоя коментар: