2014
01.10

14 организации от цялата страна се включиха в проекта Национална велосипедна мрежа”. Проектната идея на сдружение „Велоеволюция” за създаването на национална мрежа от велосипедни организации във страната среща изключително голям интерес сред вело клубовете и организациите в България. До този момент в мрежата вече се включиха организации от Бургас, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Благоевград, Перник, Свищов, Ямбол, Ловеч, Сливен и Трявна. Проектът стартира през месец септември 2013 г. и ще се реализира в рамките на 14 месеца.

Реализацията на проект Национална велосипедна мрежапродължава с провеждането на редица срещи на местно ниво със сдружения от цялата страна. Те ще бъдат посетени лично от екипа на сдружение „Велоеволюция” и ще обсъдят възможностите, които предоставя  обедиянаването на организациите в мрежа.

В средата на лятото предстои и провеждането на национална среща – сбор на всички организации, заявили желание да бъдат част от велосипедната мрежа. Така те ще имат възможност да се запознаят помежду си, да обменят опит, както и свободно да изберат най-ефективния начин за комуникация, бързо осигурявне на съдействие и участие в съвместни инициативи.

А какво е едно вело събитие без възможността да покараме заедно в града по възможно най-безопасния начин? Именно заради това на националната среща-сбор ще се проведат и обучения за прилагане на методология за безопасно градско велосипедиране, която разработваме с нашите партньори от велоклуб Устрем.

eea_grants_jpg_4642_1*„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Велоеволюция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“ http://www.ngogrants.bg/

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: