bikeevolution_logo_small evro_mladejki_programi_logo mladej_v_deistvie_logo

 

 

Еволюция сега – велосипедисти в действие

Проектът “Еволюция сега – велосипедисти в действие” на сдружение “Велоеволюция” цели активното включване на доброволци-колоездачи в изработване на адекватна велосипедна политика за град София. В рамките на 6 месеца чрез няколко проучвания на потока на велосипедисти в столицата и разработването на наръчник за безопасно велосипедиране в града (на база личен опит, наблюдение по време на проучванията и анализ на чуждестранни практики), участниците ще положат основите необходими за стабилна местна политика по отношение на безопасното колоездене и културата на пътя на велосипедистите.

По време на проекта ще се проведат 3 преброявания, като всяко от тях включва делничен и почивен ден, семинар за градски велоактивисти, брошура за безопасно придвижване с велосипед в града, анализ на базата на преброяванията, пресконференция за представяне на резултатите.

Като краен продукт по проектът ще изработи  анализ на велосипедните потоци  и ще се отправят конкретни предложения към Столична община за подобряване на велосиспедната инфраструктура, а също ще създаде и разпространи за свободно ползване изготвения наръчник за безопасно придвижване в градски условия.

По-специфични цели на проекта са:

  • Да се получат данни за велосипедното движение в град София на ключови места в града;
  • Да се обучи група от младежи (по душа), която да се включи активно в проекта;
  • Да се изследват рисковите ситуации, в които са въвлечени велосипедистите;
  • Да се стимулира отговорно отношение и поведение у младите хора към придвижването с велосипед в градски условия (не че си го нямаш, но за другите:) );
  • Да се издаде наръчник за безопасно придвижване с велосипед в градска среда;
  • Да се насърчи активното участие на младежи във формирането на местна велосипедна политика;
  • Придобитата информация да послужи на заинтересеовани групи и органзации за бъдещи активности за популяризиране използването на велосипеда като устойчив, екологичен и здравословен транспорт.
  • Да се позабавляваме заедно, да срещнем нови приятели, да обменим идеи..

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие”.Тази страница за последно е обновена на: 2013.01.29