Press.tv/http://www.presstv.bg/
Среща на велосипедни организации

news.info7/http://news.info7.me/
Колоездачи се обединиха в Национална мрежа

Dartsnews/http://dartsnews.bg/ 9.7.2014
КОЛОЕЗДАЧИ СЕ ОБЕДИНИХА В НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
17 организации очертаха приоритетите на НВМ

Dnewnik/http://www.dnevnik.bg/ 2 юли, 2014
17 вело организации се обединиха в Национална велосипедна мрежа

Radar.bg/http://radar.bg09 юли 2014
Велосипедни организации от цялата страна се обединиха в Национална велосипедна мрежа

Klassa.bg/http://www.klassa.bg/ 9.7.2014
Велосипедни организации от цялата страна се обединиха в Национална велосипедна мрежа

img_243591Сдружение Велоеволюция с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg).

Велосипедни организации от цялата страна се обединиха в Национална велосипедна мрежа

17 велосипедни организации от цялата страна взеха участие в организираната от сдружение „Велоеволюция” Националната велосипедна среща. Събитието се проведе в град Казанлък и беше част от дейностите, включени в мащабния проект „Национална велосипедна мрежа”(http://projects.velobg.org/). То се превърна в изключително важен момент за велосипедното общество, тъй като за първи път в страната бе сформирана мрежа от независими велосипедни организации, която да работи в полза на велосипедистите както на национално, така и на локално ниво.

В рамките на два дни представители на най-големите и авторитетни организации и клубове имаха възможността да представят своята мисия и цели и да обменят опит помежду си.  Чрез множество дискусии и усилена работа в групи успешно бяха  дефинирани основните проблеми, стоящи пред велосипедното общество, средствата и начините, чрез които те могат да се разрешат. Като бъдещи цели стоящи пред новосформираната Национална велосипедна мрежа бяха определени:

- изготвяне на предложения за промени в законодателството за улесняване на изграждането на качествена велосипедна инфраструктура и осигуряване на безопасносттта на велосипедистите (Закон за устройство на територията и подзаконови актове, Закон за движение по пътищата). Като най-належаща предстояща цел бе определена нуждата от промяна на Наредба № 2/29.06.2004 г. на МРРБ за Планиране и проектиране на транспорто конуникационни системи в урбанизираните територии.

- изготвяне критерии за качествена инфраструктура за велосипедисти в градска и извънградска среда
- постигане на съгласие за етичен кодекс на велосипедистите
- обмяна на опит и съвместна работа по информационни и образователни кампании

Изготвянето на национална велосипедна стратегия също бе определено като важна, но дългосрочна цел.

За постигане на ефективна и бърза комуникация в мрежата бяха определени онлайн инструментите, чрез които тя ще комуникира и ще взема решения. Националната велосипедна мрежа ще разполага и с представителен сайт, който ще бъде официална трибуна на организацията.

За участниците в срещата беше включено обучение по новоразработената от велоклуб „Устрем“, гр. Варна и „Велоеволюция“ методология за безопасно градско велосипедиране. Методологията за обучение за безопасно придвижване с велосипед е инструмент, който всяка организация от тук насетне ще може да ползва и развива в местната общност.

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. Повече наwww.ngogrants.bg.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Велоеволюция“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

News 7/ http://news7.bg / 06.01.2014 г.
“Велоеволюция” с проект за Национална велосипедна мрежа в предаването “Още нещо”

Велоорганизации се обединяват, за да комуникират по локални и национални проблеми

Сдружение “Велоеволюция” стартира проект за създаване на Национална Велосипедна мрежа. Идеята е да се обединят велоорганизациите в цялата страна, за да могат да комуникират по локални и национални проблеми. Създателите са убедени, че чрез подобна стъпка по-лесно ще могат да лобират за промени в инфраструктурата и законите, касаещи колоездачите.

В студиото на “Още нещо” Радост Маринова от “Велоеволюция” обясни, че недостатъчният брой велоалеи до голяма степен се дължи на погрешното схващане, че изграждането им струва скъпо на общините, а архитектите не са запознати с добрите световни практики за проектирането им.

Според Михаела Райкова от сдружението, трудността на проектантите идва от това, че нормативната база у нас е много бедна и остаряла. Тя самата е убедена, че доброто “съжителстване” на пешеходци, автомобилисти и велосипедисти в градската среда е въпрос на организация на движението.

Гостите в предаването признаха, че често опасности създават и самите колоездачи, защото не познават законите за движение по пътищата. В момента “Велоеволюция” работи по изготвянето на ръководство, с което ще се правят обучения на национално ниво. Те се надяват това да доведе до по-малко инциденти с участието на велосипедисти.

Радио София/http://radiosofia.bnr.bg/ / 12.11.2013 г.

Михаела Райкова: Съветвам родителите да не спират децата си, а да карат с тях

Сдружение „Велоеволюция“ започна работа по проект „Национална велосипедна мрежа” по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2014 г.

Основна цел на проекта е създаването на национална мрежа от велосипедни организации във всички големи градове на страната. Проектът ще стартира с провеждането на редица срещи на местно ниво с екипа на сдружение „Велоеволюция“, а в средата на лятото ще бъде проведена и национална среща – сбор на всички организации, заявили желание да бъдат част от Националната велосипедна мрежа.

Чуйте още подробности в разговора на Лилия Герчева с Михаела Райкова от сдружение „Велоеволюция“
***
Обектив/ http://obektiv.info/ / 12.11.2013 г.

Сдружение Велоеволюция създава национална велосипедна мрежа

Проектът започва с редица срещи на местно ниво, а в средата на лятото ще бъде проведена и национална среща – сбор на всички организации, заявили желание да бъдат част от Националната мрежа.

Сдружение Велоеволюция стартира работа по проект “Национална велосипедна мрежа” по Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2014 г.

Идеята е да се изгради мрежа от ангажирани велосипедни организации в големите градове на страната. Проектът включва и създаването на мотивирани групи, които ще решават проблеми от местно и национално значение, засягащи развитието на велосипедния транспорт. Началото на проекта ще бъде белязано с провеждането на редица срещи на местно ниво с екипа на Сдружение Велоеволюция, а в средата на лятото ще бъде проведена и национална среща – сбор на всички организации, заявили желание да бъдат част от Националната велосипедна мрежа. В рамките на срещата организациите ще имат възможност да се запознаят и да обменят опит. Ще се проведат и обучения за прилагане на методология за безопасно градско велосипедиране.
За да има ефективна комуникация между отделните организации, които ще се включат в “Националната велосипедна мрежа” е предвидено изграждането на комплекс от онлайн инструменти за комуникиране и споделяне на информация.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца. Актуална информация за развитието на “Национална велосипедна мрежа” ще може поетапно да бъде намирана на сайта на Сдружение Велоеволюция – http://velobg.org/

***

в. Стандарт/ http://paper.standartnews.com/ 12.11.2013 г.
Велосипедистите с национална мрежа
Национална мрежа ще обедини до 14 месеца велосипедните организации във всички големи градове на страната. Това предвижда проект на сдружение “Велоеволюция”, който се реализира по европейската програма за подкрепа на неправителствени организации у нас.
В средата на лятото ще бъде проведена национална среща на всички организации, заявили желание да бъдат част от мрежата.
Предстои създаването на подсайтове към този на сдружение “Велоеволюция”, RSS новини, гугъл групи, мейлин листи, форум, дроп бокс и други.
С помощта на велоклуб “Устрем” ще бъде разработена и методология за безопасно придвижване с велосипед в града. Актуална информация за проекта може да се намери на сайта www.velobg.org
Георги Алексиев
***
Дневник/http://www.dnevnik.bg// 12.11.2013 г.
Сдружение Велоеволюция ще реализира мащабен проект за създаване на Национална велосипедна мрежа
Сдружение Велоеволюция стартира работа по проект „Национална велосипедна мрежа” по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП – 2014 г. Основна цел на проекта е създаването на национална мрежа от велосипедни организации в от различни градове в страната. Срокът за реализирането на този проект е в рамките на 14 месеца.Проектът „Национална велосипедна мрежа” ще реализира създаването на мрежа от ангажирани велосипедни организации в градове в страната и изграждането на мотивирани групи за работа по решаването на проблеми от местно и национално значение за развитието на велосипедния транспорт. Проектът ще стартира с провеждането на редица срещи на местно ниво с екипа на сдружение Велоеволюция, като един от най-ефективните методи за комуникиране и създаване на подобна мащабна идея.

За да има ефективна комуникация между отделните организации, които ще се включат в Националната велосипедна мрежа, ще се изгради комплекс от онлайн инструменти за комуникиране и споделяне на информация, които ще са в услуга на организациите.

Заедно с партньорите ни от велоклуб „Устрем” ще разработим методология за безопасно придвижване с велосипед в градска среда, както и ще разпишем ръководство за нейното прилагане. Предоставянето на тази методология на сдруженията, част от националната мрежа ще бъде голяма крачка, която ще помогне тези организации по-ефективно да комуникират с граждани и доброволци по въпросите на безопасното градско велосипедиране.

В средата на лятото ще бъде проведена национална среща – сбор на всички организации, заявили желание да бъдат част от Националната велосипедна мрежа. Там организациите ще имат възможност да се запознаят, да обменят опит, да се комуникира и развие необходимостта от мрежа между велосипедните организации с възможност за реакции на национално ниво. Ще се проведат и обучения за прилагане на методологията за безопасно градско велосипедиране.

Актуална информация за развитието на проект „Национална велосипедна мрежа” ще може поетапно да бъде намирана на сайта на сдружение Велоеволюция – projects.velobg.org

*„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Велоеволюция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

***

Максбайк/ http://maxbike.bg// 12.11.2013 г.

„Велоеволюция“ създава Национална велосипедна мрежа 

Сдружение „Велоеволюция“ започва работа по европейски проект за създаване на Национална велосипедна мрежа в България.

Проектът е част от програма, която подкрепя неправителствените организации по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта му е онези организации у нас, които се занимават с колоездене, да бъдат обвързани в система, а към тях да бъдат създадени групи, които да участват в решаването на проблеми на велосипедния транспорт по места.

Срокът за осъществяване на проекта е 14 месеца.

„Велоеволюция“ започва изграждането и на комплекс от онлайн инструменти за връзка и обмен на информация между субектите, участващи в проекта.

Екипи от сдружението и от велоклуб „Устрем“ разработват методология за безопасно придвижване с велосипед в градска среда, която ще бъде предоставена на всички звена от бъдещата национална веломрежа.

В средата на лятото ще се състои среща–сбор на всички организации, които искат да бъдат включени в националната мрежа. Ще има и обучение за прилагане на методологията за безопасно колоездене.

Актуална информация за развитието на проекта може да намирате на сайта на „Велоеволюция“ – projects.velobg.org.Тази страница за последно е обновена на: 2014.08.07

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: