Кога: 28-29 юни 2014 г.
Къде: гр. Казанлък, комплекс „Крънско ханче“, http://www.kranskohanche.com/
Кой: представители на „Устрем“ – Варна, „Крива спица“ и „Енергийна агенция Пловдив“ – Пловдив, „Вело-Русе“ , „Колоездене Перник“, „Свободен елемент“ – Казанлък, “Сините Камъни” – Сливен, „Зарата“ – Стара Загора, „Илчов Баир“ – Шумен, „Пегас“ – Разград, „София Грийн Тур“, „Велорегистър“ и „Велоеволюция“ – София, „Чепеларе Байк“, „Исполин“ – Габрово.

27.06.2014 г. – вечерта
Пристигане на повечето участници

Ден 1 – 28.06.2014 г.
07:00 – 09:00 – Закуска
09:00 – 10:00 Регистрация и посрещане на останалите участници
10:00 – 11:00 Представяне на проекта , целите и предизвикателствата, които стоят пред една Национална велосипедна мрежа. Представяне на програмата за следващите два дни.
11:00 – 13:00 Представяне на организациите (част 1) – по 10 мин. за всяка от организациите.
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:00 Представяне на организациите (част 2) – по 10 мин. за всяка от организациите.
15:00 – 15:15 – Кафе пауза
15:15 – 16:45 – Визия за националната мрежа от вело-организации. Работа в мрежа – избор на подходящи инструменти за целите и работата на вело-мрежата. Механизъм за включване на нови организации.
16:45 – 17:00 – Подготовка на вело обучение
17:00 – 19:30 – Вело обучение по групи с представяне на ръководство за безопасно градско колоездене.
20:00 – 21:00 – Вечеря

Ден 2 – 29.06.2014 г.
07:00 – 09:00 – Закуска
09:15 – 11:00 – Идентифициране на общи активности и общи проблеми. Дефиниране на проблемите като локални и национални.
11:00 – 11:15 – Кафе пауза
11:15 – 13:00 – Идентифициране на общи активности и общи проблеми. Дефиниране на проблемите като локални и национални.
13:00 – 14:00 – Обяд
14:00 – 16:00 – Поставяне на цели, задачи и срокове пред мрежата. Заключение за начина на работа в мрежа с краткосрочни цели и казуси.Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: