Тук разглеждаме съществуващи online инструменти, от гледна точка на работата в неправителствената организация или на неформална група от хора, която изпълнява някакъв проект.

Този списък ще се променя и подобрява с времето, в съответствие с опита, който трупаме и новите нужди и решения, които възникват:

В самите документи може да добавяте коментари и препоръки.Тази страница за последно е обновена на: 2014.04.28

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: